Rabu, 08 Mei 2013

Kain Panjang untuk Anak

Kain panjang batik tulis untuk anak usia dibawah 7 tahun
Dengan ukuran 63 x 107 cm
Masih terdapat etiket penjual batik dibandung pada tahun 1948
Toko Tan Djin Gie - Soeniaradja
Cukup antik dan jarang ditemukanPisau Sunat
Pisau sunat tempo doeloe dengan pegangan dari perak, berukuran cukup pendek dan kecil...terbayang apabila tukang sunat tempo doeloe membawa parang yang lebih besar dari pisau ini,,,maka anak yang disunatpun akan lebih ketakutan melihatnya,,,menjerit - jerit histeris, maka ukuran pisaupun disesuaikan lebih manusiawi ,,,walau akhirnya akan kesakitan juga